023-369 0000 support@webalist.eu

7 tips voor het definiëren van persona’s om je bedrijf een boost te geven

In de kern van elke grote marketingcampagne, vind je een aantal sleutelfactoren die bijdragen aan het succes van de campagne: planning, middelen, budgettering, timing. Maar deze factoren op zich zijn niet genoeg. Elke succesvolle marketingcampagne bevat één fundamenteel kenmerk: een aantoonbaar begrip en beeld  van de klant.

Het ontwikkelen van een goed begrip van wie je klanten zijn en hoe ze zich gedragen, is essentieel als je content  wil creëren die hen bereikt en aanspreekt. Zonder deze informatie richt jouw bedrijf zich op het verkeerde publiek.

Definiëren van persona’s, ofwel semi-fictieve representaties van je ideale klanten, is een handige manier om je klanten (en prospects) beter te begrijpen.

Binnen marketing, kunnen persona’s gebruikt worden voor het bepalen van de stijl, toon en het type content dat je moet maken. Ook zorgt het ervoor dat je de beste (sociale media) kanalen om je publiek te bereiken, kunt bepalen. Als gevolg hiervan zullen marketinginspanningen zeer relevant en veel efficiënter zijn, waardoor je in de beste positie verkeert om de meest waardevolle klanten voor je onderneming aan te trekken.

Persona’s helpen om toekomstige trends te voorspellen, product- en serviceontwikkelingen te begeleiden en prioriteit te geven aan leads. Met andere woorden, de inzichten die zijn gegenereerd op basis van persona’s maken het mogelijk om juiste beslissingen te maken, niet alleen voor marketing, maar voor je alle facetten van je bedrijf.

Hieronder staan de ​​zeven belangrijkste punten waarmee je rekening moet houden bij het definiëren van je persona’s.

1. De onderzoeksbenadering

Hoewel er niet één juiste manier is om buyer persona’s te definiëren, zijn er wel verkeerde manieren; namelijk het vervangen van echte gegevens door aannames, anekdotisch bewijs of ‘algemene kennis’. In plaats daarvan is een gedragswetenschappelijke benadering noodzakelijk en zal je marketing dus als wetenschap moeten benaderen.

2. Inzicht in je eigen producten en/of diensten

Voordat je begint na te denken over wie je potentiële klanten zouden kunnen zijn, is het essentieel dat je een duidelijk beeld hebt van wie je bent en wat je aanbiedt.

Bekijk je  businessplan en denk terug naar waar het allemaal begon. Welk product(en)/dienst(en) biedt je aan.  Wat is jouw Unique Selling Proposition (USP)? Vervult je product een unieke behoefte of lost het een specifiek probleem op? Waarom zou iemand het willen kopen?

Het is ook belangrijk om na te denken over je grotere doel als bedrijf. Wanneer we een product van een bedrijf kopen, krijgen we vaak het gevoel dat we hun missie kopen. Je hebt waarschijnlijk een groter missie waarom je jouw product of dienst verkoopt. 

3. Wat is het gewenste resultaat?

Welke actie wil je dat je publiek onderneemt na ontvangst van je marketingerichten en -boodschappen? Wat wil je dat ze leren? Hoe wil je dat ze zich voelen? Wat zal hen stimuleren terug te komen? Hoe zullen ze jouw onderneming  aan een vriend aanbevelen?

4. Demografische informatie (Wie koopt bij jou)

Demografische informatie is kwantitatief en objectieve, onthullende inzichten inWHO je potentiële klanten zijn, en daarom, op wie je zich zou moeten richten. Als je ooit eerder hebt geprobeerd een doelgroep te definiëren, zul je waarschijnlijk herkennen dat dit de meest gebruikte benadering is.

Wie zijn de mensen die baat zouden hebben bij wat jij te bieden hebt? Denk bijvoorbeeld aan hun leeftijd, woonplaats, geslacht, beroep, inkomen, opleidingsniveau en burgerlijke staat of gezinssituatie. Welke media gebruiken ze? Op welke websites brengen ze tijd door?

5. Psychografische informatie (waarom kopen ze bij u)

Als je concurrentievoordeel wilt behalen, moet je proberen psychografische informatie te verzamelen. Psychografische gegevens geven goede inzichten  in Waarom en Hoe bepaalde koopkeuzes worden gemaakt.

Pschografische informatie omvat het verzamelen van informatie over de persoonlijkheid, attitudes, waarden, interesses en gedrag van je klanten. Wat zijn hun voorkeuren en antipathieën? Hun angsten, motivaties, ambities en de dingen die hen het meest inspireren? Wat zijn hun bronnen van stress en de belangrijkste uitdagingen in hun leven. D.w.z. wat zijn hun behoeften – en hoe kun je hen helpen om aan deze behoeften te voldoen?

6. Hoe je al deze informatie kunt vinden

Uiteindelijk zijn je persona’s zo goed als de kwaliteit van je onderzoek. Dus hoe diepgaander en relevanter je onderzoek, hoe rijker je persona’s zullen worden.

Er zijn twee soorten onderzoek t.w: 

  • Primair onderzoek
  • Secundair onderzoek.

Primair onderzoek is onderzoek dat je zelf uitvoert. Dit omvat het verzamelen van informatie van je bestaande klanten in de vorm van enquêtes, interviews, focusgroepen en andere methoden. Inzichten kunnen ook verzameld  worden via medewerkers die rechtstreeks met jouw klanten te maken hebben (bijv. verkoopteam en klantenondersteuning. Last but not least kan je ook veel informtie verzamelen via  tools zoals Google Analytics, Facebook-doelgroepinzichten en Twitter-analyse.

Secundair onderzoek omvat het verzamelen van gegevens uit onderzoek dat anderen hebben uitgevoerd in jouw branche. Tal van websites bieden tegen betaling toegang tot data, maar er zijn ook handige gratis bronnen zoals Google Insights. 

7. En tot slot…

Net zoals je bedrijfslandschap voortdurend verandert, zo veranderen ook de voorkeuren en behoeften van je doelgroep. Daarom is het essentieel dat je up-to-date blijft met je klanten en mee evolueert.

We hopen dat dit bericht je een nuttig overzicht heeft gegeven van het proces dat betrokken is bij het definiëren van persona’s.  Laat het ons weten als je nog aanvullende tips hebt in de reacties hieronder!